ΦΙΛΟΙ ΖΩΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Το Φιλοζωικό & Φιλανθρωπικό Σωματείο Εθελοντών "ΦΙΛΟΙ ΖΩΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΩΝ" (Φ.Ζ.Κ.Α) είναι το μοναδικό ελληνικό σωματείο με διπλή κοινωνική προσφορά, σε αδέσποτα ζώα και άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
Η δράση του.
Φιλοξενεί αδέσποτα ζώα αποκλειστικά σε σπίτια φιλοξενητών που συμμετέχουν στο φιλανθρωπικό του πρόγραμμα.
Προσφέρει παροχές και εκπτώσεις στα μέλη και στους κηδεμόνες των υιοθετημένων ζώων.
Λειτουργεί τις τράπεζες ζωοτροφών - τροφίμων & φαρμάκων για όλους. 
Μοιράζει ανακούφιση σε άπορους και άστεγους φιλόζωους συμπολίτες.
Είναι αποκλειστικά εθελοντική πρωτοβουλία με κοινωνικό έργο σε όλη την Αττική και την Ελλάδα, γιατί μοιράζει & "μοιράζεται" όπου υπάρχει ανάγκη.
Επισήμανση:
Ο υπερπληθυσμός των φιλοξενούμενων ζώων (220) και των όσων καθημερινά ταΐζονται σε όλη την Αττική (800) καθιστά επιτακτική την ανάγκη προσφοράς και βοήθειας από όλους.